Het is stil in de zaal van de Creatieve Coöperatie….. Een volle tafel met kopjes, kannen met restjes koffie en thee, wat suiker dat gemorst is, een lege pan soep, soepkommen met lepels, al deze dingen getuigen van de gezellige bijeenkomst voor bijenhotels van Boosterz en de Groene Loper, die hier vanmiddag en vanavond plaatsgevonden heeft….

Door Frederique ter Dorsthorst

Boosterz is een lokaal Zwols fonds, dat lokale kleinschalige duurzame projecten op diverse manieren ondersteunt. De mensen van Boosterz helpen Zwollenaren om bijvoorbeeld subsidiegeld aan te vragen, maar ze geven ook advies in de aanpak en uitvoering van het idee.

Ter plekke een subsidieaanvraag invullen

De 20 Zwollenaren die naar de bijeenkomst komen, hebben een idee. Ze willen de stad groener maken en bijenhotels bouwen. Een idee waar de hele stad profijt van heeft, maar om dit idee uit te kunnen voeren, hebben ze geld nodig. Subsidie is er vaak wel, maar hoe vraag je dat aan? Hoe weet je voor welke subsidies je in aanmerking komt? En als je de subsidie toegekend hebt gekregen, dan vragen subsidieverstrekkers meestal een onafhankelijke stichting die voor het geld en de uitvoering garant staat.

De Groene Loper en Boosterz werken daarom samen om bewoners te helpen subsidie aan te vragen. De Groene Loper kent de Zwolse groene initiatieven en Boosterz kent de weg in subsidieland. Dus hebben ze samen een bijeenkomst georganiseerd om mensen te helpen om voor burendag bij het Oranjefonds geld aan te vragen. Achter vijf laptops zaten de handige mensen van Boosterz klaar om voor mensen ter plekke een subsidieaanvraag in te vullen. En ondertussen konden mensen een bakkie doen of ene kopje soep eten. Dat zorgde meteen voor nieuwe ontmoetingen en verbindingen.

Het Oranjefonds belde om te horen waar al die aanvragen vandaan kwamen

De bijeenkomst was zo’n groot succes dat de meeste aanvragen bij het Oranjefonds voor burendag deze keer uit Zwolle kwamen. Het Oranjefonds belde om te horen waar al die aanvragen vandaan kwamen. En de Groene Loper en Boosterz hebben alweer plannen voor de volgend jaar. Ze willen dan een bijendeskundige uitnodigen zodat mensen ook meteen vragen kunnen stellen en op de hoogte worden gebracht van de laatste bijenweetjes.

Dat is precies waar het lokale Zwolse fonds BoosterZ in 2012 voor in het leven geroepen is. Het doel van BoosterZ is om initiatieven te ondersteunen die de leefbaarheid en de lokale economie in de stad vergroten. De achterliggende gedachte van het fonds is dat kleine initiatieven samen grootse resultaten kunnen bereiken. Maar die kleine initiatieven komen vaak niet verder omdat er geen geld is, of omdat er voor de subsidieaanvraag een onafhankelijke stichting nodig is, die de aangevraagde gelden in ontvangst neemt en beheert.

Een fonds dat samenwerkt met initiatieven in de stad

Een voorbeeld van een initiatief dat onder andere Boosterz ondersteund heeft, is de aanleg van de geveltuintjes in de wijk Assendorp. Samen met bijvoorbeeld Zwolle in transitie en de Gemeente Zwolle en vooral op initiatief van buurtbewoners heeft dit project ertoe geleid dat er op steeds meer plekken in Assendorp kleine geveltuintjes ontstaan. Deze tuintjes verbeteren zowel het woonklimaat in de wijk doordat er meer groen te zien is, maar ze verbeteren ook het leefklimaat.

Zwolle van onderaf aan samen sterker en mooier maken. Dat is de missie van BoosterZ. BoosterZ is dienstbaar aan de beweging die anderen willen realiseren, zoals van De Groene Loper, Zwolle in Transitie, Wijkfonds Stadshagen of Duurzaamdoejezo.

Er zijn veel leuke kleine initiatieven en die hebben vaak geld nodig, maar ook raad en daad, ervaren mensen die meedenken. Daarom organiseert BoosterZ minimaal één keer per jaar de bovengenoemde bijeenkomsten. Mensen van BoosterZ zitten dan klaar om Zwollenaren die een goed idee hebben te helpen bij de subsidieaanvraag, of om tips en tricks te geven voor de uitvoering ervan. Doordat de initiatiefrijke Zwollenaren op een dergelijke bijeenkomst ook elkaar ontmoeten, worden hun ideeën sterker en beter. Ze delen kennis en ervaring en dat is de bedoeling van BoosterZ.

Uniek lokaal fonds

Het lokale fonds is opgericht door een aantal actieve Zwollenaren die hebben gezien dat goede initiatieven vaak moeite hebben om de gewenste beweging te krijgen of te versnellen. Niet weten waar ze moeten zijn, hoe ‘het spel moet worden gespeeld’. BoosterZ wil die versnelling faciliteren. Voorwaarde is wel dat het initiatief een heldere waardevolle impact voor de samenleving moet hebben. Het moet zinvol zijn.

BoosterZ is daarmee een uniek lokaal fonds in Nederland : ze werven en beheren niet alleen geld maar geven ook ondersteuning aan de initiatiefnemers of aan social entrepreneurs. BoosterZ heeft een groot netwerk onder burgers, ondernemers en de lokale politiek waardoor op alle hulpvragen snel een antwoord kan worden gegeven. Het kan een doorverwijzing naar de juiste contactpersoon zijn, ondersteuning bij het zoeken naar financiering, het tijdelijk fungeren van de juridische entiteit om geld binnen te krijgen zodat er geen aparte stichting hoeft te worden opgericht, het leveren van sparringpartners, projectondersteuners of zelfs projectleiders.

En op die manier kan de hulp van het lokale fonds Boosterz de bijen in Zwolle helpen.

Hier vind je de facebookpagina van Boosterz >>.

Kirsten Notten

Author Kirsten Notten

STORYTELLER EN STRATEEG | Mensen kunnen samen bergen verzetten. Laten we daar meer verhalen over vertellen.

More posts by Kirsten Notten

Leave a Reply