Hoi, mogen wij onszelf even voorstellen? Wij zijn projectgroep Bulls Eye, bestaande uit 4 tweedejaars studenten van het Windesheim Honours College waar wij Global Project and Change management studeren. Elk jaar werken wij met verschillende cliënten aan echte projecten om tijdens onze studie al zo veel mogelijk praktijkervaring op te doen. Dit jaar zijn wij uitgedaagd door de energiecoöperatie Blauwvinger Energie om de ‘unusual suspects’ te betrekken bij duurzame ontwikkelingen in de wijk Assendorp. Ons idee is om een netwerk van bewoners, studenten, en studentenhuizen eigenaren op te zetten die met elkaar samenwerken naar de ontwikkeling van een duurzaam Assendorp.

Het verkennen van het veld
Nadat wij meer informatie hebben vergaard over duurzame technieken die wij kunnen gebruiken en lopende projecten in de wijk zijn we begonnen aan het veldonderzoek. Om ons idee op maat voor Assendorp te maken hebben wij data nodig van studenten uit de wijk, de gemeente, studentenhuizen eigenaren, en buurt initiatieven.

Het bereiken van de studenten kostte ons weinig moeite, omdat onze medestudenten in Assendorp wonen. Met hun zal een focus groep discussie plaats vinden om meer informatie te krijgen over hoe zij hun positie in de wijk ervaren. Om in contact te komen met de gemeente was net wat lastiger, omdat de mensen die we wilden bereiken erg drukbezet zijn. Gelukkig konden wij, met de hulp van onze client, toch snel concrete afspraken maken.

Het grootste probleem waar we tegen aan zijn gelopen is het in contact komen met de eigenaren van studenten huizen. Dit is simpelweg omdat we niet weten waar we ze moeten vinden. Het was ons doel om particuliere verhuurders te bereiken, maar dusver is het ons niet gelukt om met hen in contact te komen. Om over dit obstakel heen te komen hebben we besloten onze focus uit te breiden naar grotere organisaties, zoals SSH, Maxx etc. Door onze focus uit te breiden hopen we in de nabije toekomst meer concrete inzichten te krijgen.

Het leven in de buurt
Ook het bereiken van de buurt initiatieven was een uitdaging. We wisten van het bestaan van deze initiatieven, maar hadden nog niet door wie wij het best konden benaderen met welke vragen. Op een middag besloot onze groep om gewoon is het veld in te stappen om het eens te ervaren. We hebben een kop koffie gedronken in de Enk en erg vruchtbare gesprekken gehad met de mensen die er aan het werk waren. Zij hebben ons voorzien van de namen en gegevens van buurtinitiatieven die wij het best konden benaderen, en uitgelegd wat ze doen. Daarnaast hebben ze ons ook geholpen met het krijgen van een beeld over het alledaagse leven in Assendorp.

We vonden het leuk om te ervaren dat je verreweg het meest over een gemeenschap leert door er gewoon in te stappen, te verkennen, te interpreteren, en aan te voelen, door gewoon het gesprek aan te gaan met mensen. Het liet ons duidelijk zien dat wij de gemeenschap alleen kunnen geven waar ze behoefte aan hebben door ze te betrekken in de ontwikkeling van ons idee. Hierdoor kunnen wij betere interviews al leggen, die zich concentreren op de concrete behoeftes van de bewoners.

Meer informatie over het project:  https://www.blauwvingerenergie.nl/over-ons/50-tinten-groen

De resultaten van het werk van de studenten volgt nog!

Eerder waren we met 50 tinten groen op bezoek bij de Resto van Harte in Assendorp >>

Kirsten Notten

Author Kirsten Notten

STORYTELLER EN STRATEEG | Mensen kunnen samen bergen verzetten. Laten we daar meer verhalen over vertellen.

More posts by Kirsten Notten

Leave a Reply